CC Muze - Heusden- Zolder

Het project omvat de herbestemming en restauratie van gebouwen op het terrein van de voormalige steenkolenmijn van Zolder.
Een gedeelte van het beschermde ophaalmachinegebouw (ophaalgebouwen 1 en 2, compressorenzaal) werd al in een eerdere fase gerestaureerd en gerenoveerd.
De huidige vergunningsaanvraag betreft het resterend gedeelte, zijnde het ophaalgebouw 3 en annex, waarbij de bestaande invulling en de annex wordt verwijderd zodat een leeg volume wordt bekomen.In het gebouw wordt de onderste verdieping ingericht tot een café, een kleine theaterzaal en enkele technische lokalen. Het bovenste deel biedt plaats aan een schouwburg voor 400 personen en voorziet tevens enkele sanitaire en technische lokalen.In de annex wordt op het bovendek de toneelscène ingevuld waarboven de toneeltoren wordt opgericht. Deze toren met een hoogte van 19m wordt als een nieuw volume tussen de bestaande kopse gevels van de annex geschoven zodat deze integraal behouden kunnen blijven. Het onderdek wordt opgesplitst via een nieuwe tussenvloer en wordt ingevuld met de loges van de artiesten en met administratieve lokalen. Op het gelijkvloerse niveau worden nog de lockers, een berging en enkele technische ruimtes voorzien.In het verlengde van de reeds aanwezige box in cortenstaal wordt voorlangs de zuidgevel de foyer ingericht waarvan het dak op dezelfde hoogte ligt als het huidige zuidterras.In aansluiting op de foyer wordt naast de annex een nieuw volume gebouwd eveneens bekleed met cortenstaal. Aansluitend wordt de nieuwe feestzaal opgetrokken die als balzaal en als fuifzaal zal fungeren. In het nieuwe volume wordt plaats geboden aan een keukenruimte, een aantal technische lokalen, bergplaatsen, sanitaire lokalen, een opnamestudio en enkele muziekopleidingslokalen.